Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" sp. z o.o. w Rypinie


Nasze przedsiębiorstwo pełni służebną rolę wobec mieszkańców Miasta Rypina i sąsiednich gmin.


Read more

Inspekcja telewizyjna kanalizacji.


Inspekcja telewizyjna kanalizacji.

W 2014 r. przedsiębiorstwo zakupiło specjalistyczny samochód do inspekcji telewizyjnej kanalizacji o średnicy od 150 mm do 600 mm.


Read more

Nowy samochód


W październiku do Działu Infrastruktury Wodociągowej, Kanalizacyjnej, Oczyszczalni  został zakupiony samochód CITROEN BERLINGO.


Read more

Termomodernizacja


W dniu 9 listopada  rozpoczęto pracę polegające na termomodernizacji 2 budynków administracyjnych przedsiębiorstwa na bazie przy ul. Orzeszkowej 4 w Rypinie.


Read more

Termomodernizacja zakończona


W miesiącu kwietniu 2015 r. zakończyła się termomodernizacja 2 budynków administracyjnych przedsiębiorstwa na bazie przy ul. Orzeszkowej 4 w Rypinie.


Read more

AGRA 2015


Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" sp. z o.o. w Rypinie w dniach 12-13.09.2015 r. po raz drugi zapromowało się na wystawie rolniczej AGRA. Wystawiony został sprzęt, którym przedsiębiorstwo świadczy swoje usługi m.in. kamerowóz do inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na podwoziu FORD TRANSIT oraz śmieciarkę ze zmienną skrzynią na podwoziu IVECO.


Read more

Zakup zamiatarki


W lutym zakupiono zamiatarkę.


Read more

Dni otwarte


W dniu 25.06.2016 r. w godzinach 9:00 - 12:00 tj. sobota odbędą się Dni otwarte w Przedsiębiorstwie Komunalnym "KOMES" Sp. z o.o. w Rypinie na Stacji Uzdatniania Wody "WODNA" przy ul. Wodnej 5.


Read more

Modernizacja odcinków kanalizacji deszczowej w Rypinie metodą bezwykopową przy pomocy rękawa.


Zakres robót obejmuje modernizacje kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową w Rypinie w części ulicy 11 – Listopada od ulicy Zielonej,  w ulicy Piłsudskiego i w ulicy Wójtostwo  do wylotu do rzeki Rypienicy wg załączonej mapy orientacyjnej oraz mapy syt. – wys. 


Read more

Budowa komór rozdziału sieci wodociągowej na dwie strefy ciśnienia.


Po modernizacji Stacji Uzdatniania Wody "SUW WODNA" i "SUW BIELAWKI" w latach 2011-2013 r. oraz zakończeniu procesu optymalizacji ich pracy, Zarząd Spółki podjął decyzję o opracowaniu modelu hydraulicznego sieci wodociągowej w Rypinie.


Read more

Wygraliśmy tegoroczną edycję konkursu "Wędka Burmistrza"


Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" Sp. z o.o. w Rypinie wzięło udział w konkursie organizowanym przez Burmistrza Miasta Rypin Pana Pawła Grzybowskiego "Wędka Burmistrza". Celem konkursu była promocja nowatorskich działań na rzecz miasta.


Read more

Wydzierżawimy lokal na cele administracyjno-biurowe


Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o.. w Rypinie wydzierżawi lokal na  cele administracyjno-biurowe (lokal w budynku wolnostojącym, 6 pokoi plus łazienka i korytarz) znajdujący się przy ulicy Orzeszkowej 4. Pomieszczenia zaopatrzone są
w energię, ogrzewanie i bieżącą wodę . Łączna powierzchnia w/w wnętrz wynosi 112
 . Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem 54-280-24-61.


Read more

Uciążliwości zapachowe pochodzące z kanalizacji sanitarnej.


Główną przyczyną uciążliwości zapachowych z kanalizacji sanitarnej jest obecność wonnych związków organicznych i nieorganicznych (w tym siarkowodoru) powstających w procesie zagniwania ścieków.

Podstawowe przyczyny zagniwania ścieków :

1.       Jedną z przyczyn nieprzyjemnych zapachów jest tzw. „czynnik ludzki” czyli niewłaściwy sposób korzystania z kanalizacji. Teoretycznie można założyć, że wszyscy wiemy do czego służy kanalizacja. Jednak praktyka wskazuję na zgoła inne zachowania niektórych użytkowników sieci kanalizacyjnych. Kanalizacja sanitarna jest systemem rur i kolektorów służących do odprowadzania ścieków sanitarnych – tylko i wyłącznie. Tymczasem w kanalizacji spotykamy przeróżne przedmioty stałe i resztki żywieniowe, które powołują zmniejszenie przepływu ścieków w kolektorach, ich zagniwanie i w konsekwencji emisje odorów.

 


Read more
Witamy na oficjalnej stronie Przedsiębiorstwa Komunalnego "KOMES"

 

 

Przedsiębiorstwo powstało z przekształcenia Regionalnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rypinie decyzją Rady Miasta Rypina z dnia 18 grudnia 1991 r.

W dniu 27 kwietnia 1992 r. Przedsiębiorstwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i od tej daty rozpoczęła się formalna działalność Spółki.

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100 % udziałów ma samorząd terytorialny – Gmina Miasto Rypin.

Spółka działa na podstawie:

  • Kodeksu Spółek Handlowych,
  • Umowy spółki,

oraz uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników regulaminów:

  • Zgromadzenia Wspólników,
  • Rady Nadzorczej,
  • Zarządu,
  • Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa.

Najwyższą władzą spółki jest Zgromadzenie Wspólników.

 

 

Zapraszamy na krótki spacer po firmie - Z kamerą w Spółce.

Kategoria: Blog