Zakres robót obejmuje modernizacje kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową w Rypinie w części ulicy 11 – Listopada od ulicy Zielonej,  w ulicy Piłsudskiego i w ulicy Wójtostwo  do wylotu do rzeki Rypienicy wg załączonej mapy orientacyjnej oraz mapy syt. – wys. 

 

 

Zakres inwestycji obejmuje przewody o następującej długości:  

 

a) renowacja:

- kanałów głównych  dn 300 mm – 687 m; 

- kanałów głównych w ul. Słoneczną dn 200 mm –   27,5 m; 

- studni rewizyjnych  - 14 szt. (w tym 1 studnia z odbudową włazu) 25,15 m;

- przykanalików deszczowych  dn 300 mm łączących wpusty deszczowe ze studniami rewizyjnymi –  16 szt. o łącznej długości  74,5 m; 

 

b) odtworzenie wszystkich wlotów przyłączy do kanalizacji.

 

Modernizacje istniejącej sieci kanalizacji deszczowej wykonano przy zastosowaniu metody rękawa utwardzonego. 

 

Roboty realizowano etapowo z podziałem na odcinki wynikające z przyjętej technologii oraz zapewnieniem sukcesywnego odprowadzania ścieków. Przewidziano konieczność zapewnienia rurociągów tymczasowych, przepompowywania ścieków deszczowych. Modernizację istniejących przewodów kanalizacyjnych wykonano z uwzględnieniem istniejących przewodów bocznych, przykanalików zgodnie z powszechnie stosowanymi wytycznymi technicznymi wykonania i odbioru robót oraz normami.

Kategoria: Slideshow