Po modernizacji Stacji Uzdatniania Wody "SUW WODNA" i "SUW BIELAWKI" w latach 2011-2013 r. oraz zakończeniu procesu optymalizacji ich pracy, Zarząd Spółki podjął decyzję o opracowaniu modelu hydraulicznego sieci wodociągowej w Rypinie.

Woda dla mieszkańców wydobywana jest z 8 studni głębinowych, uzdatniania w dwóch Stacjach Uzdatniania Wody przy czym SUW WODNA położona jest na wysokości około 90 m. n.p.m. natomiast SUW BIELAWKI na wysokości ponad 130 m. n.p.m. W celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia dostarczanej wody dla wszystkich odbiorców model hydrauliczny zakładał budowę dwóch studni redukcyjnych na sieci wodociągowej. w 2015 r. powstała pierwsza studnia przy ul. Warszawskiej wraz z pompą natomiast obecnie (czerwiec 2016 r.) zakończono budowę drugiej studni redukcyjnej przy ul. 11 Listopada w Rypinie.

Kategoria: Slideshow