http://www.wfosigw.torun.pl | http://www.mos.gov.pl | http://www.pois.gov.pl/

Wstęp

Cel projektu

Kontrakt 1

Kontrakt 2

Kontrakt 3

Kontrakt 4

Kontrakt 11

Przetargi

Realizacja projektu pn. "Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Rypina"

Dnia 4 lutego 2010 r. w Urzędzie Miejskim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie pn. „Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Rypina” podpisana przez Panią Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Emilię Kawka-Patek oraz Pana Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie Krzysztofa Czajkowskiego w obecności wicemarszałka województwa Michała Korolko i Burmistrza Miasta Rypina Marka Błaszkiewicza oraz innych zaproszonych gości.

Film o projekcie UE

Roboty budowlane zawierają się w pięciu kontraktach:

Kontrakt 1

Kontrakt 2

Kontrakt 3

Kontrakt 4

Kontrakt 11

     Dla rozwoju infrastruktury i środowiska  
Kategoria: Realizacja projektu