Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" sp. z o.o. w Rypinie


Nasze przedsiębiorstwo pełni służebną rolę wobec mieszkańców Miasta Rypina i sąsiednich gmin.


Read more

Inspekcja telewizyjna kanalizacji.


Inspekcja telewizyjna kanalizacji.

W 2014 r. przedsiębiorstwo zakupiło specjalistyczny samochód do inspekcji telewizyjnej kanalizacji o średnicy od 150 mm do 600 mm.


Read more

Nowy samochód


W październiku do Działu Infrastruktury Wodociągowej, Kanalizacyjnej, Oczyszczalni  został zakupiony samochód CITROEN BERLINGO.


Read more

Termomodernizacja


W dniu 9 listopada  rozpoczęto pracę polegające na termomodernizacji 2 budynków administracyjnych przedsiębiorstwa na bazie przy ul. Orzeszkowej 4 w Rypinie.


Read more

Termomodernizacja zakończona


W miesiącu kwietniu 2015 r. zakończyła się termomodernizacja 2 budynków administracyjnych przedsiębiorstwa na bazie przy ul. Orzeszkowej 4 w Rypinie.


Read more

AGRA 2015


Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" sp. z o.o. w Rypinie w dniach 12-13.09.2015 r. po raz drugi zapromowało się na wystawie rolniczej AGRA. Wystawiony został sprzęt, którym przedsiębiorstwo świadczy swoje usługi m.in. kamerowóz do inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na podwoziu FORD TRANSIT oraz śmieciarkę ze zmienną skrzynią na podwoziu IVECO.


Read more

Zakup zamiatarki


W lutym zakupiono zamiatarkę.


Read more

Dni otwarte


W dniu 25.06.2016 r. w godzinach 9:00 - 12:00 tj. sobota odbędą się Dni otwarte w Przedsiębiorstwie Komunalnym "KOMES" Sp. z o.o. w Rypinie na Stacji Uzdatniania Wody "WODNA" przy ul. Wodnej 5.


Read more

Modernizacja odcinków kanalizacji deszczowej w Rypinie metodą bezwykopową przy pomocy rękawa.


Zakres robót obejmuje modernizacje kanalizacji deszczowej metodą bezwykopową w Rypinie w części ulicy 11 – Listopada od ulicy Zielonej,  w ulicy Piłsudskiego i w ulicy Wójtostwo  do wylotu do rzeki Rypienicy wg załączonej mapy orientacyjnej oraz mapy syt. – wys. 


Read more

Budowa komór rozdziału sieci wodociągowej na dwie strefy ciśnienia.


Po modernizacji Stacji Uzdatniania Wody "SUW WODNA" i "SUW BIELAWKI" w latach 2011-2013 r. oraz zakończeniu procesu optymalizacji ich pracy, Zarząd Spółki podjął decyzję o opracowaniu modelu hydraulicznego sieci wodociągowej w Rypinie.


Read more

Wygraliśmy tegoroczną edycję konkursu "Wędka Burmistrza"


Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMES" Sp. z o.o. w Rypinie wzięło udział w konkursie organizowanym przez Burmistrza Miasta Rypin Pana Pawła Grzybowskiego "Wędka Burmistrza". Celem konkursu była promocja nowatorskich działań na rzecz miasta.


Read more

Wydzierżawimy lokal na cele administracyjno-biurowe


Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” Sp. z o.o.. w Rypinie wydzierżawi lokal na  cele administracyjno-biurowe (lokal w budynku wolnostojącym, 6 pokoi plus łazienka i korytarz) znajdujący się przy ulicy Orzeszkowej 4. Pomieszczenia zaopatrzone są
w energię, ogrzewanie i bieżącą wodę . Łączna powierzchnia w/w wnętrz wynosi 112
 . Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem 54-280-24-61.


Read more

Uciążliwości zapachowe pochodzące z kanalizacji sanitarnej.


Główną przyczyną uciążliwości zapachowych z kanalizacji sanitarnej jest obecność wonnych związków organicznych i nieorganicznych (w tym siarkowodoru) powstających w procesie zagniwania ścieków.

Podstawowe przyczyny zagniwania ścieków :

1.       Jedną z przyczyn nieprzyjemnych zapachów jest tzw. „czynnik ludzki” czyli niewłaściwy sposób korzystania z kanalizacji. Teoretycznie można założyć, że wszyscy wiemy do czego służy kanalizacja. Jednak praktyka wskazuję na zgoła inne zachowania niektórych użytkowników sieci kanalizacyjnych. Kanalizacja sanitarna jest systemem rur i kolektorów służących do odprowadzania ścieków sanitarnych – tylko i wyłącznie. Tymczasem w kanalizacji spotykamy przeróżne przedmioty stałe i resztki żywieniowe, które powołują zmniejszenie przepływu ścieków w kolektorach, ich zagniwanie i w konsekwencji emisje odorów.

 


Read more
Witamy na oficjalnej stronie Przedsiębiorstwa Komunalnego "KOMES"

 

 

Przedsiębiorstwo powstało z przekształcenia Regionalnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rypinie decyzją Rady Miasta Rypina z dnia 18 grudnia 1991 r.

W dniu 27 kwietnia 1992 r. Przedsiębiorstwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i od tej daty rozpoczęła się formalna działalność Spółki.

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100 % udziałów ma samorząd terytorialny – Gmina Miasto Rypin.

Spółka działa na podstawie:

 • Kodeksu Spółek Handlowych,
 • Umowy spółki,

oraz uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników regulaminów:

 • Zgromadzenia Wspólników,
 • Rady Nadzorczej,
 • Zarządu,
 • Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa.

Najwyższą władzą spółki jest Zgromadzenie Wspólników.

 

 

Zapraszamy na krótki spacer po firmie - Z kamerą w Spółce.

Przedsiębiorstwo powstało z przekształcenia Regionalnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rypinie decyzją Rady Miasta Rypina z dnia 18 grudnia 1991 r.

W dniu 27 kwietnia 1992 r. Przedsiębiorstwo zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i od tej daty rozpoczęła się formalna działalność Spółki.

Przedsiębiorstwo Komunalne „KOMES” sp. z o.o. w Rypinie działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której 100 % udziałów ma samorząd terytorialny – Gmina Miasto Rypin.

Spółka działa na podstawie:

 • Kodeksu Spółek Handlowych,
 • Umowy spółki,

oraz uchwalonych przez Zgromadzenie Wspólników regulaminów:

 • Zgromadzenia Wspólników,
 • Rady Nadzorczej,
 • Zarządu,
 • Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa.

Najwyższą władzą spółki jest Zgromadzenie Wspólników.

Celem Spółki jest racjonalne gospodarowanie posiadanymi zasobami, środkami, przedmiotami pracy oraz kadrami dla zaspokajania potrzeb ludności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków oraz świadczenia usług komunalnych.

 

Zapraszamy na krótki spacer po firmie - Z kamerą w Spółce.

 

Kategoria: Blog

Przedmiotem działalności Spółki jest realizacja zadań własnych Gminy Miasta Rypin wynikających z ustawy o samorządzie gminny.

W ramach działalności podstawowej Spółka zajmuje się :

Dział Infrastruktury Wodociągowej, Kanalizacyjnej, Oczyszczalni:

 • zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków;
 • utrzymaniem, obsługą ujęć i stacji uzdatniania wody;
 • dostawą wody do odbiorców;
 • eksploatacją sieci wodociągowej;
 • wymianą wodomierzy;
 • odbiorem ścieków od dostawców;
 • eksploatacją i konserwacją infrastruktury kanalizacyjnej;
 • oczyszczaniem osadników i kratek ulicznych;
 • oczyszczaniem ścieków;
 • przyjmowaniem ścieków dowożonych samochodowymi asenizacyjnymi;
 • badaniami laboratoryjnymi wody i ścieków.

Dział Usług:

 • odbieraniem odpadów komunalnych z terenu;
  • Gminy Miasta Rypin,
  • Gminy Rypin,
  • Gminy Wąpielsk,
  • Gminy Skrwilno,
  • Gminy Świedziebnia,
  • Gminy Brzuze.
 • utrzymaniem czystości miasta w okresie letnim;
 • odśnieżaniem w okresie zimowym;
 • sprzedażą i dzierżawa pojemników na odpady komunalne;
 • sprzedażą worków do selektywnej zbiórki odpadów;
 • sprzedażą stojaków do selektywnej zbiórki odpadów.

Spółka świadczy również usługi w zakresie:

 • inspekcji telewizyjnej sieci kanalizacyjnej specjalistyczną kamerą TV;
 • ciśnieniowego oczyszczania i udrażniania kanalizacji pojazdem ciśnieniowym;
 • wykrywania przecieków na sieciach i przyłączach wodociągowych;
 • opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych;
 • budowy sieci i przyłączy wodociągowych;
 • budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych;
 • budowy chodników;
 • usługi posiadanym sprzętem;
 • transportem;
 • usługi koparko-ładowarką;
 • kucia betonu;
 • odśnieżania prywatnych dróg w okresie zimowym.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo.

Podkategorie