Działy przedsiębiorstwa


Dział Infrastruktury - Oczyszczalnia Ścieków.

Przedmiot działalności:

 • przyjmowanie ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi,
 • oczyszczanie ścieków, 
 • badania laboratoryjne wody i ścieków.

Kadra

Z-ca Kierownika Działu Infrastruktury ds. Oczyszczalni Ścieków:Alicja Liszewska - alicja.liszewska@pkkomes.pl
Laborant - Technolog: Kinga Felka - kinga.felka@pkkomes.pl
Laborant: Anna Kubanowska - anna.kubanowska@pkkomes.pl

 tel. (54) 280 24 61

Dział Infrastruktury Kanalizacyjnej.

Przedmiot działalności:

 • odbiór ścieków od dostawców,
 • eksploatacja i konserwacja infrastruktury kanalizacyjnej,
 • oczyszczanie osadników i kratek ulicznych,
 • inspekcja TV sieci kanalizacyjnych kamerą inspekcyjną,
 • ciśnieniowe czyszczenie oraz udrażnianie sieci kanalizacyjnych,
 • świadczymy usługi posiadanym sprzętem!

Kadra
Dyrektor, Kierownik Działu Infrastruktury: Roman Janiszewski - roman.janiszewski@pkkomes.pl
Z-ca Kierownika Działu Infrastruktury ds. Kanalizacyjnych: Tomasz Kadziński - tomasz.kadzinski@pkkomes.pl 
Inspektor: Marzanna Gałkowska - galkowska@pkkomes.pl 
Referent: Katarzyna Kendzierska - katarzyna.kendzierska@pkkomes.pl 
tel. (54) 280 24 61

Dział Infrastruktury Wodociągowej.

Przedmiot działalności:

 • utrzymanie, obsługa ujęć i stacji uzdatniania wody,
 • dostawa wody do odbiorców,
 • eksploatacja sieci wodociągowej,
 • wymiana wodomierzy,
 • profesjonalne wykrywanie wycieków wody,

Kadra
Dyrektor, Kierownik Działu Infrastruktury: Roman Janiszewski - roman.janiszewski@pkkomes.pl 
Z-ca Kierownika Działu Infrastruktury ds. Wodociągowych: Artur Kopyciński - artur.kopycinski@pkkomes.pl 
Inspektor: Marzanna Gałkowska - galkowska@pkkomes.pl 
Referent: Katarzyna Kendzierska - katarzyna.kendzierska@pkkomes.pl 

Dział Usług Komunalnych.

 • odbiór nieczystości stałych,
 • utrzymanie czystości miasta w okresie letnim,
 • odśnieżanie w okresie zimowym,
 • sprzedaż i dzierżawa pojemników do nieczystości stałych,
 • sprzedaż worków do selektywnej zbiórki odpadów,
 • sprzedaż stojaków do selektywnej zbiórki odpadów,
 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.


Przedsiębiorstwo jest liderem konsorcjum z Regionalnym Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” spółka z o. o. w ramach którego świadczymy usługi na terenie:

 • Gminy Miasta Rypina,
 • Gminy Rypin,
 • Gminy Skrwilno,
 • Gminy Wąpielsk,
 • Gminy Świedziebnia,
 • Gminy Brzuze.

Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności w ramach konsorcjum:


P.K. "KOMES" sp. z o.o.

 • odbiór nieczystości stałych (zmieszane (niesegregowane), bio, popiół z terenu Gminy Miasta Rypina w sezonie zimowym),
 • przyjmowanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypina (wielkogabarytowe, elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, zużyte baterie, zużyte akumulatory, zużyte elementy oświetleniowe, przeterminowane lekarstwa, zużyte opony, zużyte ubrania i tekstylia itp.).

RZUOK "Rypin" sp. z o.o.

 • odbiór nieczystości stałych (selektywna zbiórka odpadów – papier, szkło, plastik), 
 • utylizacja nieczystości stałych,
 • przyjmowanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Rypin, Gminy Skrwilno.

Kadra

Kierownik Działu Usług Komunalnych: Roman Michalski roman.michalski@pkkomes.pl 
Z-ca Kierownika Działu Usług Komunalnych: Zbigniew Ożdżyński - ozdzynski@pkkomes.pl 
Referent: Joanna Więcławska - wieclawska@pkkomes.pl  
tel. (54) 280 24 61

Dział Infrastruktury Wodociągowej.

Przedmiot działalności:

 • utrzymanie, obsługa ujęć i stacji uzdatniania wody,
 • dostawa wody do odbiorców,
 • eksploatacja sieci wodociągowej,
 • wymiana wodomierzy,
 • profesjonalne wykrywanie wycieków wody,

Kadra
Dyrektor, Kierownik Działu Infrastruktury: Roman Janiszewski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Z-ca Kierownika Działu Infrastruktury ds. Wodociągowych: Artur Kopyciński - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Inspektor: Marzanna Gałkowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Referent: Katarzyna Kendzierska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Kategoria: Działy

Dział Infrastruktury Kanalizacyjnej.

Przedmiot działalności:

 • odbiór ścieków od dostawców,
 • eksploatacja i konserwacja infrastruktury kanalizacyjnej,
 • oczyszczanie osadników i kratek ulicznych,
 • inspekcja TV sieci kanalizacyjnych kamerą inspekcyjną,
 • ciśnieniowe czyszczenie oraz udrażnianie sieci kanalizacyjnych,
 • świadczymy usługi posiadanym sprzętem!

Kadra
Dyrektor, Kierownik Działu Infrastruktury: Roman Janiszewski - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Z-ca Kierownika Działu Infrastruktury ds. Kanalizacyjnych: Tomasz Kadziński - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Inspektor: Marzanna Gałkowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Referent: Katarzyna Kendzierska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel. (54) 280 24 61

Kategoria: Działy

Dział Infrastruktury - Oczyszczalnia Ścieków.

Przedmiot działalności:

 • przyjmowanie ścieków dowożonych samochodami asenizacyjnymi,
 • oczyszczanie ścieków, 
 • badania laboratoryjne wody i ścieków.

Kadra

Z-ca Kierownika Działu Infrastruktury ds. Oczyszczalni Ścieków:Alicja Liszewska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Laborant - Technolog: Kinga Felka - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Laborant: Anna Kubanowska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 tel. (54) 280 24 61

Kategoria: Działy

Dział Usług Komunalnych.

 • odbiór nieczystości stałych,
 • utrzymanie czystości miasta w okresie letnim,
 • odśnieżanie w okresie zimowym,
 • sprzedaż i dzierżawa pojemników do nieczystości stałych,
 • sprzedaż worków do selektywnej zbiórki odpadów,
 • sprzedaż stojaków do selektywnej zbiórki odpadów,
 • opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.


Przedsiębiorstwo jest liderem konsorcjum z Regionalnym Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” spółka z o. o. w ramach którego świadczymy usługi na terenie:

 • Gminy Miasta Rypina,
 • Gminy Rypin,
 • Gminy Skrwilno,
 • Gminy Wąpielsk,
 • Gminy Świedziebnia,
 • Gminy Brzuze.

Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności w ramach konsorcjum:


P.K. "KOMES" sp. z o.o.

 • odbiór nieczystości stałych (zmieszane (niesegregowane), bio, popiół z terenu Gminy Miasta Rypina w sezonie zimowym),
 • przyjmowanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Miasta Rypina (wielkogabarytowe, elektryczne, elektroniczne, mechaniczne, zużyte baterie, zużyte akumulatory, zużyte elementy oświetleniowe, przeterminowane lekarstwa, zużyte opony, zużyte ubrania i tekstylia itp.).

RZUOK "Rypin" sp. z o.o.

 • odbiór nieczystości stałych (selektywna zbiórka odpadów – papier, szkło, plastik), 
 • utylizacja nieczystości stałych,
 • przyjmowanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Gminy Rypin, Gminy Skrwilno.

Kadra

Kierownik Działu Usług Komunalnych: Roman Michalski Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Z-ca Kierownika Działu Usług Komunalnych: Zbigniew Ożdżyński - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
Referent: Joanna Więcławska - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
tel. (54) 280 24 61

Kategoria: Działy